Lämpöä ja vettä kotiin

JO VUODESTA 1973

Putkityöt saneeraus - ja uudiskohteisiin

PUTKITYÖT JA LVI-URAKOINNIT

Vesi- ja viemärijohtojen asennus

Viemärit ja vesijohdot asennetaan yleensä roudattomaan syvyyteen routavaurioiden ja johtojen jäätymisen välttämiseksi.

Putkijohtojen asennussyvyys vaikuttaa oleellisesti putkilinjan rakentamiskustannuksiin. Usein yli puolet kustannuksista tulee kaivu-, louhinta-, asennus- ja täyttökustannuksista.

Jos olosuhteet muuten puoltavat routarajan yläpuolelle asentamista, voidaan jäätyminen ja routavauriot estää käyttämällä lämmöneristettä putkien suojana.

Routasuojauksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ilmasto-olosuhteet, maaperäolosuhteet sekä putkistosta vapautuva lämpö.

Samassa kaivannossa vierekkäin sijaitsevista vesijohdosta ja jätevesiviemäristä vapautuvaa lämpöä voidaan usein hyödyntää eristeen mitoituksessa.